Bedrijfs- en openbaar groen

Aannemingsbedrijf Tuinarchitectuur Verbruggen U. nv staat voor tientallen jaren ervaring in de meest complexe aanleg van parken, parkings, bedrijfs- en openbaar groen.

Tuinarchitectuur Verbruggen U. nv biedt werkelijk het totale pakket van buiteninfrastructuur aan : grondwerk, vijvers en waterbekkens, groenaanleg, verhardingen, verlichting, omheiningen en poorten, riolering, water- en elektriciteitsvoorzieningen, overkappingen, fietsenstallingen, straatmeubilair enz. Dit alles met de nodige erkenningen en VCA-gecertifieerd.

Tuinarchitectuur Verbruggen U. nv heeft bovendien een absolute voorsprong verworven als gespecialiseerd bedrijf in het onderhoud van bedrijfs- en openbaar groen. Met de nieuwste technieken en een sterke know how, staat Tuinarchitectuur Verbruggen U. nv, gedurende het hele jaar, voor een onberispelijke verzorging van elk mogelijke buiteninfrastructuur.